Upozornění pro všechny členy Bohemians Edelkatze, e. V.

Chtěli bychom upozornit všechny naše chovatele, aby prodávali koťátka zdravá, očkovaná, odčervená a s kupní smlouvou. Pokud nastane nějaké problém u prodaného koťátka (zdravotní či jiný), řešte problém s novým majitelem vždy korektně a snažte se problém vyřešit mezi sebou k oboustranné spokojenosti. 

Pokud se nedohodnete mezi sebou a nový majitel bude spor řešit písemnou stížností zaslanou na výbor sdružení BOEC, e. V. (který je i kárným orgánem), bude muset nastoupit kárný řád BOEC (viz Stanovy Bohemians Edelkatze, e. V.). Chovateli, na kterého přijde písemná stížnost, bude nejprve uděleno písemné Napomenutí a návrh na vyřešení sporu. Pokud ani po tomto napomenutí nebude spor mezi chovatelem a novým majitelem vyřešen, bude chovateli udělena Důtka a zveřejnění jeho jména a jeho chovatelské stanice na našich webových stránkách. Pak už by následovaly další body Kárného řádu a nakonec i vyloučení z Bohemians Edelkatze, e. V.

Nikdo z nás nechce a nestojí o dramatické metody, ale musíme trvat na tom, aby chovatelé našeho sdružení jednali vždy co nejlépe a snažili se vždy o rozumné řešení. Určitě nikomu neprospěje zveřejnění jména a CHS na webových stránkách Bohemians Edelkatze. Snažte se proto, tomuto kárnému opatření předcházet a vyvarovat se ho.

Helena Balíková
Za výbor sdružení