Virulentí systémový felinní kalicivirus

 

Upozornění a článek byl zaslán paní Danou Hypšovou z NCHK Mladá Boleslav a s jejím svolením článek uveřejňujeme na našich stránkách. Bohužel, byl výskyt této nemoci zaznamenán již i v ČR. Nechceme šířit paniku, ale je lepší o tomto onemocnění vědět dopředu. Možná se i někdo z vás již s touto nemocí nevědomky setkal. Pokud ano, pošlete své poznatky na mail BOEC. Za zaslání článku paní Hypšové moc děkujeme!

 


 Virulentí systémový felinní kalicivirus


Viruletní felinní systémový kalicivirus je označení mimořádně nebezpečného a virulentího kmene
felinního kaliciviru, který byl poprvé popsán v Sacramentu,USA v roce 1999 doktorem N.
Pedersenem. Stejně jako ostatní kmeny felinního kaliciviru je specifický pro kočkovité šelmy.


Na rozdíl od běžného kmene felinního kaliciviru, který je zřídka kdy smrtelný a způsobuje výtok z očí a
z nosu, vřídky v ústech a někdy i polyartritidu, způsobuje tento virulentní kmen mnohem vážnější
příznaky s vysokou mortalitou (uváděno 35 – 67%). Onemocnění napadá zejména dospělé –
očkované i neočkované kočky – příčinu tohoto jevu vědci dosud neznají. Onemocnění vyvolává
horečku podobnou krvácivé (hemoragické) horečce u králíků, která je spojena s obtížemi při chůzi,
které jsou dané nekrózou svalů, vyvíjí se pneumonie, je přítomen vysoký bilurubin, zánět slinivky,
jater, sleziny, objevuje se tmavá stolice daná rozpadem krevního barviva, vřídky nejen v ústech, ale i
na tlapkách a polštářcích tlapek, v některých případech ztráta srsti. Virulentní felinní kalicivirus dostal
označení VS-FCV a napadá okolí cév. Z toho důvodu způsobuje také jejich zánět a tvorbu otoků,
především na nohou a obličeji.


Od doby izolace viru v roce 1999 do roku 2001 popsali američtí vědci nejméně šest dalších ohnisek
infekce a sice v Pennsylvanii, Massachusetts, Tenesse , Nevadě a Los Angeles. V prosinci roku 2009
došlo k propuknutí tohoto onemocnění v útulku v Indianapolis. Zde zemřelo 65 koček (včetně těch,
které musely být utraceny). V útulku byla dočasně vyhlášena karanténa, nyní je již opět v provozu.
V roce 2007 vydali varování před VS- FCV i němečtí vědci, vyšlo v časopise Geliebte Katze 3/2007 a
opíralo se o zprávu profesora Horzinka na kongresu veterinárních lékařů o malých zvířatech v Baden
Badenu . Profesor Horzinek uvedl, že je pouze otázkou času, kdy se tento virus objeví také v Evropě.


Tento viruletní kmen felinního kaliciviru se přenáší jak přímým, tak nepřímým kontaktem. Právě
nepřímý kontakt by neměl být podceňován, protože mnoho případů onemocnění bylo způsobeno
zavlečením nákazy na šatech a kontaminovaných předmětech, a to i do a z veterinárních zařízení v
USA. Virus se šíří především v útulcích a domácnostech s velkým počtem zvířat – ale jsou známy i
případy propuknutí u koček, které byly jedinými zvířaty v domácnosti.


Virus může být nakažlivý v suchém prostředí při pokojové teplotě až 28 dní . Spolehlivě ho ničí
přípravky obsahující složku chlornanu sodného, tedy domácí bělidla, jako je například Savo. Naproti
tomu přípravky obsahující kvartérní aminy jsou účinné nedostatečně a nezabíjejí virus spolehlivě.
Doporučuje se dávkování 1 díl Sava na 32 dílů vody, ale koncentraci lze zvýšit. Je třeba desinfikovat
nejen povrchy (podlahy, kachličky, plochy nábytku), ale též a to především misky na vodu a potravu,
kálecí misky, pelíšky atd.)


Doporučuje se izolace nemocných zvířat, resp. všech zvířat z daného prostředí a to nejméně po dobu
1 měsíce po odeznění příznaků. Bylo prokázáno, že kočky, které se jeví jako zdravé mohou být
infikované a tak šíří virus do okolí.


Kočky, které se zotaví z infekce mohou vylučovat virus do okolí až 75 dní, někdy i déle. Dobrou
zprávou je, že virulentní felinní kalicivirus se při rozmnožování kopíruje s velkými chybami a tudíž
ztrácí svou virulentost. Proto bývají případy propuknutí onemocnění omezeny na určitou oblast a
odezní většinou do dvou měsíců po propuknutí onemocnění.


Léčba je pouze podpůrná, zaměřená na symptomy. Běžné vakcíny proti kaliciviru proti tomuto
virulentnímu kmeni nechrání ze stejného důvodu, jako vakcíny proti chřipce nechrání lidi proti všem
kmenům, které se mohou vyskytnout. Lze říci, že virulentí felinní kalicivirus jde vždy krok před výrobci
vakcín. V USA existuje vakcína Calici-Vax od firmy Fort Dodge Animal Health, ovšem ani ona není z
výše uvedených důvodů schopna chránit stoprocentně, bylo ale prokázáno, že snižuje dopad infekce
viruletním kalicivirem. V ČR není registrována.


Lze předpokládat, že v průběhu času může dojít k propuknutí onemocnění i v ČR.


Použitá literatura:
1. Tierarzt-Tipp, Schnupfen-Alarm, Geliebte Katze 3/2007, SRN
2. Pederson NC, Elliot JB, Glasgow A, Poland A, Keel K (2000). An isolated epizootic of haemorrhagiclike fever in cats caused by a novel and highly virulent strain of feline calicivirus. Veterinary
Microbiology, 73:281-300.
3. Schorr-Evans EM, Poland A, Johnson WE, Pederson NC (2003). An epizootic of highly virulent feline
calicivirus disease in a hospital setting in New England. Journal of Feline Medicine and Surgery, 5:217-
226.
4. Lawson, N., Virulent Systemic Feline Calivicivirus:A Case Study,
http://www.animalsheltering.org/resopurce_library/magazine_srticle (31. 12. 2001)
5. Information Sheet,When is a virulent systemic feline calicivirus really a virulent systemic
calicivirus?, http://www.sheltermedicine.com/portal/is_vsfcv.shtml#key