Pár rad pro nové členy a začínající chovatele

1. Všechny tiskopisy, jako jsou přihlášky do BOEC, e. V., žádost o zřízení nebo přeregistraci
chovatelské stanice, žádost o přiznání titulu apod. posílejte poštou obyčejně na adresu jednatelky
sdružení nebo můžete poslat i mailem.

2. Doporučeně posílejte jen originály rodokmenů pro zapsání titulu nebo přeregistraci zvířete
dovezeného přímo z ciziny do ČR.

3. K Žádosti o přijetí za člena a Žádosti o registraci chovatelské stanice, přikládejte, prosím kopii
dokladu o zaplacení všech poplatků, (tj. zápisné + členský příspěvek na rok, zřízení nové chovatelské
stanice), viz. Chovatelský řád BOEC, e. V. – odst. IX – Příspěvkové směrnice a Příloha č. 4 – Symboly
při placení.

4. Při hlášení vrhu koťat Plemenné knize používejte Krycí list. Všechna jména koťat v jednom vrhu
musí začínat stejným písmenem. Můžete začít libovolným písmenem abecedy s tím, že další vrh
chovatelské stanice bude začínat písmenem následujícím. Např., když začnete písmenem K, další vrh
chovatelské stanice musí být od písmene L, atd.)

5. Jména koťat jednotlivých vrhů se vztahují na celou chovatelskou stanici, takže když Vaše
chovatelská stanice vlastní více koček stejného plemene nebo více koček různých plemen, jména
koťat jednotlivých vrhů jdou po sobě dle data narození koťat.

6. Krycí list vyplňujte pečlivě a čitelně. U hlášení koťat k zápisu do Plemenné knihy uvádějte vždy
nejprve kocourky a potom teprve kočičky.

7. K vyplněnému Krycího listu přikládejte kopie rodokmenů obou rodičů, pouze pokud se jedná o tzv.
„opakované spojení“, nemusíte kopie rodokmenů přikládat a uveďte tento fakt na Krycím listu. 

8. Co znamená výraz „opakované spojení“? To je spojení dvou jedinců (otce a matky), které jste již
někdy v chovu použili, oba rodiče koťat jsou totožní. (Např. vrh A – otec Adam/PER n x matka
Eva/PER a, vrh narozen v říjnu 2008, vrh E – otec Adam/PER n x matka Eva/PER a, vrh narozen v
červnu 2009 – to je „opakované spojení“).

9. Dodržujte podmínku Chovatelského řádu BOEC, e. V. a Řádu Bohemians Edelkatze, e. V. na
ochranu koček při chovu a to, že chovná kočka může mít max. 3 vrhy během dvou kalendářních roků.

10. Pokud opakované říje ohrožují zdraví kočky, můžete ji nakrýt před dosažením věku 12 měsíců,
nejdříve však v 10 měsících. Nezapomeňte přiložit dobrozdání veterinárního lékaře o celkovém
zdravotním stavu a somatické vyspělosti konkrétního zvířete.

11. U koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení
veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost
umožňuje bez nadměrných rizik.