Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení - výstavě koček

Obsah: Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele, Čl. 2 Účel a cíle Řádu, Čl. 3 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení zúčastní, Čl. 4 Způsob manipulace se zvířaty, Čl. 5 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci se zvířaty, Čl. 6 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení, Čl. 7 Přeprava zvířat na veřejná vystoupení, Čl. 8 Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče, Čl. 9 Způsob poučení osob o ochraně zvířat, Čl. 10 Důvody k zastavení veřejného vystoupení, Čl. 11 Platnost a účinnost Řádu. 

Ke stažení: rad_vystava.pdf