!!! UPOZORNĚNÍ !!!

VZHLEDEM K NASTALÉ SITUACI A VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU V ČR

MŮŽE BÝT PROVOZ PLEMENNÉ KNIHY ZPOMALEN (FUNGOVÁNÍ ČESKÉ POŠTY + DODAVATELSKÉ POTÍŽE

SE SPOTŘEBNÍM MATERIÁLEM)


VŠEM NAŠIM ČLENŮM PŘEJEME PŘEDEVŠÍM PEVNÉ ZDRAVÍ, BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ A DĚKUJEME

ZA PŘÍZEŇ A TRPĚLIVOST

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vítejte na stránkách Spolku chovatelů ušlechtilých koček v Čechách – Bohemians Edelkatze, e. V. (dále jen BOEC, e. V.), které bylo založeno v roce 1992 paní Lídou Šerou. 

        Sídlo spolku (tehdy ještě sdružení) bylo v té době v Praze. Do roku 1996 byl BOEC pod patronací WCF, poté od WCF odešel a fungoval jako tzv. "volný klub“ (t. j. to e. V. na konci názvu). A jako takový funguje dodnes. Tyto tzv. „volné kluby“ jsou hodně rozšířeny v zahraničí, v ČR jsou spíše vyjímka.

Jsme sdružení, označované jako „non FIFe“ a nejsme zastřešeni žádnou velkou mezinárodní organizací chovatelů koček. 

Náš spolek je řádně zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR, má své IČO a naše chovatelské řády jsou schváleny Ministerstvem zemědělství, odd. ochrany zvířat. Spolupracujeme s největší a nejstarší organizací zabývající se chovem ušlechtilých koček v ČR – ČSCHK (FIFE) i ostatními „non FIFe“ organizacemi v Čechách.

V roce 2019 spolek potkala nešťastná událost v podobě úmrtí prezidentky spolku, Heleny Balíkové. Rok se spolek potýkal s provozními i existenčními problémy, někteří členové Sdružení opustili a členská základna je v současné době roztroušena po celých Čechách a Moravě. Fungování spolku se ustálilo, v současné době se rozjíždí fungující spolupráce členů výboru, proběhla členská schůze, kde byli členové seznámeni s aktuální situac i kompletní vizí do budoucna. 

Naše sdružení uznává standardy všech plemen koček uznaných u FIFe i značení barevných variet koček je stejný. Chováme kočky perské, exotické, britské, kartouzské, siamské, barmské, sibiřské, mainské mývalí, norské lesní, devonrex, cornishrex, bengálské, barmské, ragdoll, sphynx… U nás se můžete také věnovat i chovu plemen koček dosud u FIFe neuznaných. (např.: dlouhosrsté britské, tonkinské, skotské klapouché a mnoho dalších). 

Naším největším přáním by bylo, aby si všechny organizace, sdružení a kluby vzájemně uznávaly rodokmeny a tituly získané na výstavách různých organizací. Aby se "kočkaři" dělili pouze na ty dobré a špatné (kdy proti těm špatným hodláme opravdu tvrdě bojovat), aby nerozhodovala příslušnost organizace nebo klubu, aby Ti co mají rádi zvířata (a kočky především) se měli rádi mezi sebou nebo se alespoň vzájemně respektovali... Naší prioritou bude především ZDRAVÝ chov a neméně pak etické chování našich členů/chovatelů. 

Pevně doufáme, že i v dnešní uspěchané době, je toto možné uskutečnit... 

Pokud se budete chtít stát členem našeho sdružení, stačí, když vyplníte formuláře, které najdete na těchto stránkách v rubrice CHOVATELÉ a pošlete na adresu naší jednatelky viz. kontakty.

Těšíme se na Vás...